Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης της κουζίνας και αφού πραγματοποιηθεί ο τεχνικός έλεγχος από τους τοποθετητές μας,παραδίδεται στον πελάτη η εγγύηση. Η ισχύς της εγγύησης είναι διαφορετική για κάθε προϊόν. Καλύπτει τυχόν ατέλειες που αφορούν σε υλικά ή ελαττώματα κατασκευής, τις οποίες η εταιρία μας υποχρεούται να αντικαταστήσει ή να διορθώσει, χωρίς όμως να χρεώνεται τα έξοδα μεταφοράς και συναρμολόγησης. Η εγγύηση μας δεν καλύπτει προϊόντα, όπως ηλεκτρικές συσκευές. Σε αυτές τις περιπτώσεις απευθύνεται ο πελάτης απ' ευθείας στον κατασκευαστή. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που οφείλονται σε κακή χρήση, αμέλεια ή που προκλήθηκαν από κακή υδραυλική ή ηλεκτρολογική εγκατάσταση, εκτός εάν για τις ατέλειες ευθύνεται η εταιρία μας.Σε περίπτωση τοποθέτησης ή επισκευής από πρόσωπα μη συνεργαζόμενα με την δική μας εταιρεία , η εγγύηση παύει να ισχύει. Ο τρόπος και ο χρόνος εκτέλεσης της επισκευής ορίζεται από εμάς.
Η εταιρεία Μπαρδουνιώτης παρέχει συνήθως εγγύηση 05 έτη για τα έπιπλα κουζίνας.
Οι ηλεκτρικές συσκευές καλύπτονται από την εγγύηση που δίνει ο εκάστοτε κατασκευαστής.
123